Calendari Mordor

Calendari Mordor

Aquest és el calendari de Mordor, aquí a les Torres de la caixa

La idea és la de tenir en un lloc accessible, visible i fàcil per tothom on poder consultar el que passarà aquí a Mordor.

També servirà per apuntar entre tots els actes que es vulguin programar